„ZACZNIJ REALIZOWAĆ SWOJĄ PASJĘ”

Ostatnim akcentem obchodów Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole było spotkanie ze Szkolnym Kołem Naukowym Geodetów z Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, które odbyło się w dniu 16.11.2018 r. Uczniowie z koła pod przewodnictwem opiekuna pani Doroty Kaszycy – kierownika kształcenia praktycznego, wzięli udział w spotkaniu z uczniami klasy VIII a i III d gimnazjum.

Szkolne Koło Geodetów omówiło charakterystykę zawodu geodety, zaprezentowało sprzęt, między innymi tachimetr i odbiornik satelitarny, którym posługują się podczas praktycznej nauki zawodu, oraz wyświetliło krótki film promujący ich szkołę. Ponadto pani Dorota Kaszyca przedstawiła naszym uczniom bogatą ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Budowlanych, która zawiera kształcenie w zawodach – Technik: geodeta, budownictwa, architektury krajobrazu, budowy dróg, inżynierii sanitarnej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych. Spotkanie to było bardzo ciekawe i motywujące uczniów do dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego. W imieniu Dyrekcji szkoły, wychowawców i uczniów – dziękujemy.

szkolny doradca zawodowy Natalia Gadowska