Włóczykij

Uczniowie klas podstawowych i gimnazjum wzięły udział w warsztatach ekologicznych ,,Lokalnie-globalnie” zorganizowanych w ramach Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży ,,Włóczykij”. Warsztaty były połączone z wykładem Anny Jaklewicz, autorki książek podróżniczych pt. „Indonezja. Po drugiej stronie raju” i „Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta”. Celem wycieczki było wyposażenie uczniów  w wiedzę o negatywnym wpływie globalizacji na przyrodę oraz uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego na świecie. Tematyka zajęć skupiała się na trzech problemach globalnych: pozyskiwaniu oleju palmowego, przełowienia mórz i oceanów, ograniczeniu opakowań plastikowych. Zajęcia uwrażliwiły nas na globalne problemy ochrony przyrody i przekonały, że każdy z nas może zadbać o czystość naszej planety.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska