500 000+

Konkurs dla uczniów SP3 Gryfino na zrzut ekranu z licznikiem odwiedzin. Wygrywa ten kto prześle stan licznika 500 000 i 500 001. Nagrodę otrzymuje klasa z której pochodzi zwycięzca. Adres (tylko dla zarejestrowanych uczniów): https://pracownia.sp3gryfino.pl/course/view.php?id=15 Już nieaktualny 🙁

Dziennik elektroniczny w SP3

Od roku prowadzony jest w naszej szkole dziennik elektroniczny. Bardzo ułatwił on dostęp do informacji o planie lekcji, zastępstwach, pracach domowych, sprawdzianach czy nieobecnościach no i oczywiście ocenach. Możliwy jest też kontakt z pracownikami szkoły. Za pomocą dziennika usprawiedliwimy od tego roku szkolnego nieobecności dzieci. Najczęściej do dziennika uzyskiwano dostęp z linka na stronie szkoły. […]

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie Informujemy, że na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl /zakładka – oferty pracy / zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze na wolne samorządowe stanowisko urzędnicze głównego księgowego jednostki budżetowej Gminy Gryfino – Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Termin na złożenie aplikacji upływa w dniu 12 lipca 2018r. […]

Brawo Rodzice

We wtorkowe popołudnie 19 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyło się instruktażowo-warsztatowe spotkanie z rodzicami, których dzieci uczęszczają w szkole na zajęcia integracji sensorycznej. Celem spotkania w części teoretycznej było przekazanie rodzicom wiedzy na temat dostarczania dziecku przed snem (i nie tylko) bodźców proprioceptywnych. Następnie rodzice w praktycznym działaniu ze swoim dzieckiem uczyli się dostarczania […]

Rządowy program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” – materiały informacyjne dla samorządów gminnych i powiatowych.   Zawarte w materiale wyjaśnienia dotyczące rządowego programu „Dobry start” mogą być wykorzystane tylko jako pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i przyznawaniu świadczenia dobry start. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy materiał nie stanowi wiążącej wykładni, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez organ właściwy indywidualnie w oparciu […]

Konkurs Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pn. “Policjant, który mi pomógł”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE 770- 515 Szczecin ul. Małopolska 47 te1. 91 82 -15-100, fax. 91 43-33-577, 91 82-15-119 e-email: policja@szczecin.kwp.gov.pl VVP:517- 985/18                                                                                             Szczecin 20, kwiecień 2018 r.   Pani Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Odwiaty […]

Nasze zmysły

W dniach 18-19 kwietnia pod taki właśnie tytułem w oddziałach przedszkolnych odbyły się zajęcia sensoryczno-plastyczne, na których dzieci dowiedziały się co to są i ile jest zmysłów, jaki zmysł jest dla człowieka najważniejszy, doświadczały pobudzania swoich zmysłów poprzez pokonywanie ścieżki sensorycznej oraz zabawy sensoryczno-ruchowe. Kolejną częścią zajęć było zrobienie przez dzieci woreczków sensorycznych (napełnianie pachnącym […]