NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH!

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej. W załącznikach poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje i dokumenty.   Zarządzenie Burmistrza: ZARZADZENIE_0050.14.2018_harmonogram Obwód szkoły: Obwód szkoły Wniosek – zgłoszenie dziecka: Zgłoszenie dziecka do kl. I. OBWÓD.docx Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka: miejsce zamieszkania Potwierdzenie woli: Potwierdzenie woli SP (1) Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu: […]

Zadania domowe – tak czy nie?

26 lutego odbyła się w naszej szkole debata „ZADANIA DOMOWE – TAK CZY NIE”. W debacie uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Debatę otworzyła dyrektor naszej szkoły Danuta Bus, moderatorem była dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Jolanta Majewska. Wystąpienie wprowadzające wygłosiła pani Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca w LSJ HR Group. Wnioski z debaty zapisywała […]

Informacja Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Szanowni Rodzice, informuję że, w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności: • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • indywidualnego […]

Zaproszenie do udziału w akcji #MOJANIEPODLEGŁA

#MOJANIEPODLEGŁA to ogólnopolska akcja społeczno-informacyjna przygotowana przez Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem jest zachęcenie Polaków, do wyrażenia, za pomocą mediów społecznościowych, współczesnego rozumienia i postrzegania pojęcia #MOJANIEPODLEGŁA”. Dla jednych to #TRADYCJA i #WOLNOŚĆ, dla drugich #RODZINA, #ZDROWIE, #NAUKA czy #PRACA. Jak można […]