Spotkanie dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na spotkanie ze specjalistami, którzy prowadzą w naszej szkole zajęcia terapeutyczne, które odbędzie się w najbliższy czwartek (27.09) o godzinie 16:30 w czytelni szkolnej. W trakcie spotkania zostaną przedstawione metody pracy na zajęciach terapeutycznych, między innymi na zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej i rewalidacyjnych. […]

Dziennik elektroniczny w SP3

Od roku prowadzony jest w naszej szkole dziennik elektroniczny. Bardzo ułatwił on dostęp do informacji o planie lekcji, zastępstwach, pracach domowych, sprawdzianach czy nieobecnościach no i oczywiście ocenach. Możliwy jest też kontakt z pracownikami szkoły. Za pomocą dziennika usprawiedliwimy od tego roku szkolnego nieobecności dzieci. Najczęściej do dziennika uzyskiwano dostęp z linka na stronie szkoły. […]