ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

PRZYJAZDY RANO DO GODZ. 8.00: Autobus I – Dębce (wraz ze Szkołą Podstawową w Żabnicy) 7.35, Gryfino ul. Fabryczna 7.40, Żabnica 7.45, Czepino PKS 7.50, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie ok. 7.55. Autobus II – Steklinko 7.20, Steklno 7.30, Pniewo 7.35, Żórawki 7.40, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie 7.45. Autobus III – Krzypnica […]

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie Informujemy, że na stronie internetowej www.bip.cuwgryfino.pl /zakładka – oferty pracy / zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze na wolne samorządowe stanowisko urzędnicze głównego księgowego jednostki budżetowej Gminy Gryfino – Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Termin na złożenie aplikacji upływa w dniu 12 lipca 2018r. […]

Rządowy program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” – materiały informacyjne dla samorządów gminnych i powiatowych.   Zawarte w materiale wyjaśnienia dotyczące rządowego programu „Dobry start” mogą być wykorzystane tylko jako pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i przyznawaniu świadczenia dobry start. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy materiał nie stanowi wiążącej wykładni, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez organ właściwy indywidualnie w oparciu […]

UWAGA RODZICE!

Dnia 7.06.2018, godzina 16.00 zebranie informacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do klas III Szkoły Podstawowej, godzina 16.30 zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które od 1.09.2018 rozpoczną naukę w klasie I SP i oddziałach przedszkolnych.

Konkurs Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pn. “Policjant, który mi pomógł”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE 770- 515 Szczecin ul. Małopolska 47 te1. 91 82 -15-100, fax. 91 43-33-577, 91 82-15-119 e-email: policja@szczecin.kwp.gov.pl VVP:517- 985/18                                                                                             Szczecin 20, kwiecień 2018 r.   Pani Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Odwiaty […]