Informacja dyrektora – aktualizacja

Szanowni Państwo! Do chwili obecnej nie doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi skupiającymi pracowników oświaty a rządem. Istnieje prawdopodobieństwo, że jutro rozpocznie się strajk pracowników oświaty. Problem ten dotyczy też naszej placówki, ponieważ większość pracowników SP nr 3  opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Zatem jutro (poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.) zajęcia objęte ramowymi planami […]

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przypomina:   -rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020 trwa od 4 marca do 25 marca. -zapisy dzieci do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 będą trwały do dnia 20 kwietnia 2019 roku. Przyjmowanie dzieci z rejonu szkoły odbywa się bez rekrutacji. -rekrutacja do […]