Ankieta ewaluacyjna dla absolwenta

Drodzy Absolwenci, złożyliście już dokumenty do wymarzonych szkół. Czekacie z niecierpliwością na ogłoszenie wyników naboru. Między 6 a 10 lipca 2018 r. Wasi rodzice, opiekunowie prawni lub Wy potwierdzicie wolę podjęcia nauki w szkole do której zostaliście zakwalifikowani poprzez złożenie oryginalnych dokumentów; – świadectwa, – wyników z testu, – trzech zdjęć podpisanych na odwrocie, – […]

Brawo Rodzice

We wtorkowe popołudnie 19 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyło się instruktażowo-warsztatowe spotkanie z rodzicami, których dzieci uczęszczają w szkole na zajęcia integracji sensorycznej. Celem spotkania w części teoretycznej było przekazanie rodzicom wiedzy na temat dostarczania dziecku przed snem (i nie tylko) bodźców proprioceptywnych. Następnie rodzice w praktycznym działaniu ze swoim dzieckiem uczyli się dostarczania […]

Szczęśliwej drogi już czas…

W przededniu oficjalnego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się uroczystość pożegnania klas trzecich gimnazjum. Po przemówieniach Dyrektora Szkoły oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino gala stała się okazją do podsumowania wyników i osiągnięć uczniów w nauce i sporcie oraz podziękowania za wszelką działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Szczególnie podniosłym momentem jest wpis do […]

Rządowy program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” – materiały informacyjne dla samorządów gminnych i powiatowych.   Zawarte w materiale wyjaśnienia dotyczące rządowego programu „Dobry start” mogą być wykorzystane tylko jako pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i przyznawaniu świadczenia dobry start. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy materiał nie stanowi wiążącej wykładni, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez organ właściwy indywidualnie w oparciu […]

TEB Edukacja

W piątek odbyło się ostatnie spotkanie dla uczniów trzecich klas gimnazjum, organizowane przez szkolnego doradcę zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. Chcąc zdążyć z przedstawieniem szerokiej oferty edukacyjnej Technikum TEB ze Szczecina podjęło wyzwanie na dwa dni przed zamknięciem pierwszego etapu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Pan Paweł Czerniak zachęcał do wyboru TEB. Zaprezentował kierunki zawodowe w […]