Plan lekcji już na stronie

Na naszej stronie publikujemy, tym razem czasowo, plan lekcji.

Planujemy w ciągu 2-3 tygodni przejść do wyświetlania indywidualnie dla każdego ucznia i nauczyciela jego własnego planu lekcji.

Nie tylko planu ale i informacji o zadaniach domowych, kartkówkach i ocenach, spóźnieniach…  Możliwości takie daje dziennik elektroniczny, ale o nim więcej wkrótce.

Plan lekcji na pierwsze tygodnie w naszym menu PLAN