Rada Rodziców informuje

Uchwałą Nr 3 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie z dnia 26.09.2017 r. uchwalono wysokość składki rodzicielskiej na rok szkolny 2017/2018 na kwotę 40 zł rocznie.

Wpłat można dokonywać u Skarbnika Rady Rodziców w czasie dyżurów pełnionych w szkole w czasie zebrań z rodzicami lub na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gryfinie
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
nr r-ku 56 9377 0000 0004 7252 2000 0001

Tytuł wpłaty: nazwisko ucznia, klasa, szkoła (SP lub GIM)