Walory przyrodnicze w Dolinie Dolnej Odry

Dudek ma czubek, aby odstraszyć inne ptaki, a kaczka gągoł gniazduje w dziuplach na wysokich drzewach. Takie i inne ciekawostki o ptakach żyjących w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry poznali uczniowie  z klasy 3b i 3c naszej szkoły. W dniu 20 października uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze Szczecina. Po ciekawej prezentacji dzieci udały się na teren Międzyodrza , gdzie rozpoznawały rośliny i ptaki tam żyjące. Na zakończenie  spotkania uczniowie bawili się na placu zabaw ,w promykach jesiennego słońca.