Mali patrioci

„Kto ty jesteś – Polak mały…”
11 listopada…

Niepodległość bez wątpienia jest czymś ważnym, o czym świadomych Polaków przekonywać nie trzeba.   Natomiast dzieci należy wprowadzać w tematykę uroczystości „Polska – moja Ojczyzna” poprzez pogadankę na temat symboli narodowych oraz informacje dotyczące obchodów Święta Niepodległości. Pokaz flagi i godła oraz konturu Polski. Od najmłodszych lat należy uczyć je poświęcania, hojności i patriotyzmu.
Dzieci z grupy Biedroneczki Dowiedziały się jak wygląda mapa Polski oraz gdzie mieści się nasza stolica -Warszawa. Zostały zapoznane z historycznymi wydarzeniami, wspólnie odśpiewały Hymn Narodowy z zachowaniem odpowiedniej postawy. Recytowały wiersz pt. „Katechizm dziecka polskiego”, a także wykonały wiele prac plastycznych dotyczących symboli państwowych, które wszystkim dostarczyły sporo radości.

Monika Młyńska-Małolepsza, Kamila Prokowska