Poznaj zawód dziennikarza

Dziewiętnaścioro zainteresowanych uczniów klas trzecich spotkało się z dziennikarzem, Panem Jakubem Kasprzykiem. Celem spotkania było pokazanie, nadanie znaczenia planowaniu ścieżek kształcenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej w zawodzie dziennikarza. Nasz gość zadbał o dobrą atmosferę, dzięki której nie zabrakło w rozmowie wymiany doświadczeń i myśli. Pan Kasprzyk podsumował spotkanie, życząc uczniom dążenia do wyznaczania i osiągania celów osobistych i zawodowych, w których nie powinno zabraknąć pasji.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy