Odkrywać nowe lądy

Odkrywać nowe lądy. Zwiedzać świat. Okrążać kulę ziemską. Pływać. Transportować surowce naturalne, samochody, meble, ludzi, to marzenie młodych ludzi chcących wykonywać zawód marynarza.

Podczas kolejnego spotkania w ramach realizacji projektu ”Zawód z pasją” gimnazjaliści spotkali się z kapitanem Żeglugi Wielkiej Panem Markiem Orkuszem. Pan kapitan dzielił się cenną wiedzą dotyczącą; rodzajów statków, armatorów krajowych i zagranicznych, podziału załogi z uwzględnieniem zadań i czynności, kontraktów marynarskich, stopni awansu zawodowego, możliwości rozwoju kariery zawodowej, konieczności posiadania umiejętności posługiwania się językiem obcym ale i niebagatelnych zarobków. Pan kapitan opowiedział uczniom o piractwie morskim. Zaznaczył, że zawód marynarza ma wiele zalet ale i wad. Największym minusem jest rozłąka z rodziną.
Wszystkich zainteresowanych zawodem marynarza zapraszam do rozważenia decyzji o możliwości podjęcia nauki w Technikum Morskim w Szczecinie.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy