Mikołajki w szpitalu

 
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie- pacjenci Zespołu Szkół Szpitalnych składają gorące podziękowania dla Pań Nauczycielek
Beaty Gągolińskiej, Katarzyny Gierek, Wiesławy Myszki, Anny Jakonis oraz uczniów Gimnazjum klasy IIC i uczniów z klas IIIA, IIIB i IIID za przybycie
6 grudnia 2017 roku do szpitala w Zdrojach i pomoc w organizacji Mikołajek dla naszych podopiecznych.