Zadania domowe – tak czy nie?

26 lutego odbyła się w naszej szkole debata „ZADANIA DOMOWE – TAK CZY NIE”.
W debacie uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.
Debatę otworzyła dyrektor naszej szkoły Danuta Bus, moderatorem była dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Jolanta Majewska.
Wystąpienie wprowadzające wygłosiła pani Katarzyna Opiekulska, dyrektor zarządzająca w LSJ HR Group.
Wnioski z debaty zapisywała Barbara Gryz, zaś komentarz rysunkowy tworzyła Teresa Kłosowska.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak i wizytator pani Katarzyna Wyrobek – Korżak, a takżę Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan Grzegorz Jastrowicz i jego zastępczyni pani Swietłana Sochaj.
Wnioski z debaty  posłużą do opracowania „Szkolnego Kodeksu Zadań Domowych”.

Danuta Joanna Bus