Kolejny recytatorski sukces Mai Stołeckiej

Maja Stołecka osiągnęła kolejny sukces w konkursie recytatorskim. W sobotę 14 kwietnia uczestniczyła w finale wojewódzkim XII Zachodniopomorskiego Konkursu Recytatorskiego „O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego”, który odbył się w sali teatralnej Akademii Sztuki w Szczecinie. W kategorii uczniów klas siódmych szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych Maja zajęła II miejsce. Konkurs organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Celem wydarzenia jest m.in. przypomnienie i popularyzacja twórczości Kornela Ujejskiego, nazywanego często „ostatnim wielkim poetą romantyzmu”, jak również propagowanie piękna i kultury języka polskiego.