UWAGA RODZICE!

Dnia 7.06.2018, godzina 16.00 zebranie informacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do klas III Szkoły Podstawowej,
godzina 16.30 zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które od 1.09.2018 rozpoczną naukę w klasie I SP i oddziałach przedszkolnych.