Rządowy program „Dobry start”

Rządowy program „Dobry start” – materiały informacyjne dla samorządów gminnych i powiatowych.

 

Zawarte w materiale wyjaśnienia dotyczące rządowego programu „Dobry start” mogą być wykorzystane tylko jako pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i przyznawaniu świadczenia dobry start.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy materiał nie stanowi wiążącej wykładni, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez organ właściwy indywidualnie w oparciu o obowiązujące przepisy i stan faktyczny danej indywidualnej sprawy.

Materiały w formacie pdf: dobry start