Szczęśliwej drogi już czas…

W przededniu oficjalnego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się uroczystość pożegnania klas trzecich gimnazjum.
Po przemówieniach Dyrektora Szkoły oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino gala stała się okazją do podsumowania wyników i osiągnięć uczniów w nauce i sporcie oraz podziękowania za wszelką działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Szczególnie podniosłym momentem jest wpis do Złotej Księgi tego ucznia, który przez kolejne trzy lata nauki w gimnazjum osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Tej chwili towarzyszył aplauz młodzieży, która szczerze gratulowała wytrwałości w nauce oraz wysokiej kultury osobistej.
Niezwykle podniosłym momentem uroczystości była także zmiana składu pocztu sztandarowego oraz przekazania sztandaru wg ustalonego ceremoniału. Po opuszczeniu uroczystości przez poczet sztandarowy zaczęła się właściwa część artystyczna, podczas której klasy drugie obdarowują uczniów opuszczających szkolne mury. Repertuar miał na celu przywołanie wspomnień, pięknych chwil, wzruszających momentów z życia poszczególnych klas, dlatego na prezentacji multimedialnej nie mogło zabraknąć fotografii dostarczanej przez poszczególne klasy. Równie przejmująca okazała się treść listu odczytana przez przyszłego absolwenta skierowana do rodziców i nauczycieli. Wybrzmiała w nim myśl, że zmiany oraz pokonywanie różnych trudności są nieodłącznym elementem życia człowieka, a nauka w gimnazjum była kolejnym, ważnym krokiem ku dorosłości.
Mamy nadzieję, że ten dzień został utrwalony w pamięci na lata nie tylko u uczniów, ale i przybyłych na tę okoliczność rodziców, opiekunów i gości.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska