Brawo Rodzice

We wtorkowe popołudnie 19 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyło się instruktażowo-warsztatowe spotkanie z rodzicami, których dzieci uczęszczają w szkole na zajęcia integracji sensorycznej. Celem spotkania w części teoretycznej było przekazanie rodzicom wiedzy na temat dostarczania dziecku przed snem (i nie tylko) bodźców proprioceptywnych. Następnie rodzice w praktycznym działaniu ze swoim dzieckiem uczyli się dostarczania tych bodźców z wykorzystaniem elementów terapii neurotaktylnej. Rodzice z dużą chęcią i zaangażowaniem ćwiczyli ze swoimi dziećmi. Był to dobrze spędzony czas rodzica z dzieckiem. Brawo Rodzice.

Terapeuta integracji sensorycznej
Agnieszka Kaczmarek