Dziennik elektroniczny w SP3

Od roku prowadzony jest w naszej szkole dziennik elektroniczny. Bardzo ułatwił on dostęp do informacji o planie lekcji, zastępstwach, pracach domowych, sprawdzianach czy nieobecnościach no i oczywiście ocenach. Możliwy jest też kontakt z pracownikami szkoły. Za pomocą dziennika usprawiedliwimy od tego roku szkolnego nieobecności dzieci.

Najczęściej do dziennika uzyskiwano dostęp z linka na stronie szkoły. Tak to wyglądało w ostatnim roku:

Sami uczniowie wykonali 263 552  wejść do dziennika, rodzice 653 798 a pracownicy 239 556. Jest to sporo ponad milion (1 156 906) wejść do systemu.

Każdy z rodziców/opiekunów może posiadać własne konto w dzienniku elektronicznym, wystarczy, że podamy 2 adresy e-mail.

Konta takie otrzymują też uczniowie poczynając od klas 4. Zostaną one skonfigurowane w ramach lekcji informatyki, gdzie każdy uczeń dostanie dostęp do portalu Office365 zawierającego aplikacje online przydatne w szkole takie jak: Word, PowerPoint, Excel czy OneDrive czyli 1 TB przestrzeni na pliki w chmurze.

Uczniowie starsi mają już dostęp do dziennika, chętnie używają aplikacji mobilnej. Bezwzględnie wskazane jest, aby dzieci nie miały dostępu do kont rodziców, gdyż te zawierają moduły przeznaczone tylko dla opiekunów jak np. moduł usprawiedliwienia.

Regulamin dziennika można znaleźć w zakładce DYREKCJA tutaj. Dostęp do dziennika możliwy jest dla rodziców po wypełnieniu odpowiednich zgód, które dostępne są u wychowawcy lub w sekretariacie. Będzie do tego okazja podczas najbliższych zebrań z rodzicami.

Po wprowadzeniu danych do systemu przez wychowawcę należy aktywować konto i utworzyć hasło. Instrukcje dla rodziców dostępne są tutaj.

Aktywacji łatwo dokonać na komputerze, w telefonie nie zawsze działa moduł weryfikacji.

Zapomniane hasło zarówno rodzic jak i uczeń może odzyskać za pomocą poczty elektronicznej. Jak to zrobić pokazuje przewodnik.

Od 1 września prowadzone są także dzienniki elektroniczne oddziałów przedszkolnych „Żabek” i „Biedroneczek”. Jednakże dostęp do modułu rodzica uruchomiony zostanie dopiero pod koniec października. Zachęcamy jednak już do wypełnienia dokumentów pozwalających na dostęp.

Administrator Systemów Informatycznych
SP 3
Czesław Oleszczyszyn