Inwestujemy w naukę!

W naszej szkole będzie realizowany, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt ,,Inwestujmy w naukę”.
Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.
W grupach 7-9 osobowych odbywać się będą zajęcia rozwijające dla uczniów z zakresu matematyki, języka angielskiego, nauk przyrodniczych oraz zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze. Ponadto, uczniowie będą mogli korzystać ze szkoleń, warsztatów, kursów i zajęć takich jak: „Irobot”, „Młody Inżynier”, „Młody kreator”, „Zagrożenia cyberprzestrzeni”, trening interpersonalny, trening kreatywności i innowacyjności – blended Learning”.

Koordynator projektu
Małgorzata Hasse.