„Służby mundurowe to też zawód”

20 grudnia 2018 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu zawodoznawczym z przedstawicielami służb mundurowych: podoficerem z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie kpr Krzysztofem Perżyło oraz inżynierem nadzoru z Nadleśnictwa Gryfino panem Danielem Pogorzelcem.

W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji i uzyskania rzeczowych, przystępnie przekazanych informacji na temat jak zdobyć zawód żołnierza, leśnika. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat ścieżki edukacyjnej prowadzącej do pracy w wyżej wymienionych zawodach.

W imieniu Dyrekcji szkoły, wychowawców i uczniów – dziękujemy.

– szkolny doradca zawodowy Natalia Gadowska