Przesiewowe badania słuchu w naszej szkole

Miło nam poinformować, że w naszej szkole w zeszłym tygodniu odbyły się bezpłatne przesiewowe badania słuchu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz zainteresowanych pracowników naszej szkoły. Badania wykonały specjalistki z Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Szczecinie.

Zasadniczym cele tych badań jest wykrycie niepokojących zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój i funkcjonowanie naszych uczniów w szkole i poza nią. Zaburzenia wykryte na etapie przesiewowych następnie powinny być skonsultowane w specjalistycznej poradni laryngologicznej celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Prawidłowe funkcjonowanie słuchu, a także mowy stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju dzieci. Zaburzenia w zakresie funkcjonowania tych narządów zmysłów stanowią jedne z głównych przyczyn opóźnień w nauce, trudności w nabywaniu umiejętności językowych i intelektualnych niezbędnych w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Wczesne wykrycie i zdiagnozowanie zaburzeń słuchu, wzroku, mowy, a następnie podjęcie właściwej terapii może zapewnić dziecku prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny oraz pełne uczestnictwo w przyszłości w życiu społeczno-gospodarczym.

Logopeda szkolny

Katarzyna Krakowska