PIĘKNIEJSZA STRONA NAUKI!

Uczniowie pasjonujący się fizyką i chemią udali się do I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, gdzie wysłuchali trzech wykładów dra hab. Tomasza Pospiesznego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat Marii Skłodowskiej – Curie i innych kobiet zajmujących się fizyką i chemią. Wykłady połączone z prezentacją multimedialną dotyczyły następujących tematów:

-Nieskalana Sławą – życie i dzieło Marii Skłodowskiej – Curie,

-Trzy Damy Promieniotwórczości (Maria Skłodowska – Curie, Irena Joliot – Curie, Lise Meitner),

-Piękniejsza Strona Nauki – o kobietach w fizyce i chemii.

Prelekcje cieszyły się zainteresowaniem uczniów uzdolnionych nie tylko w przedmiotach ścisłych, ale także humanistycznych ponieważ wykłady prezentowały także historie rodzinne, dramaty osobiste kobiet naukowców. Nasi uczniowie mieli okazję poznać uczniów z wielu szczecińskich szkół. Wyjazd okazał się pasjonującą przygodą w świat wiedzy i historii nauki.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska