Zostać prawnikiem…

W czwartek 28 marca dla 22 uczniów z klas VIII i III gimnazjum zorganizowane zostało wyjście do Sądu  Rejonowego w Gryfinie. Celem wizyty było poznanie zawodu prawnika. Uczniów przywitała Pani Monika Gniazdowska – Prezes i Sędzia Sądu Rejonowego. Pani Prezes zaprosiła uczniów do sali rozpraw, gdzie między innymi opowiedziała uczniom jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać prawnikiem a także omówiła czym zajmują się osoby zatrudnione na innych stanowiskach w sądzie. W trakcie spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda ścieżka kariery i rozwoju zawodowego w zawodach prawniczych. Dla większości uczniów wizyta ta była nowym doświadczeniem i stanowiła silny walor poznawczy oraz praktyczną inspirację przy planowaniu wyboru zawodu i dalszej kariery.

W imieniu Dyrekcji szkoły oraz uczniów serdecznie dziękujemy – Prezesowi  Sądu Rejonowego w Gryfinie Pani Monice Gniazdowskiej.

Natalia Gadowska – szkolny doradca zawodowy