Informacja dyrektora – aktualizacja

Szanowni Państwo!

Do chwili obecnej nie doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi skupiającymi pracowników oświaty a rządem.
Istnieje prawdopodobieństwo, że jutro rozpocznie się strajk pracowników oświaty.

Problem ten dotyczy też naszej placówki, ponieważ większość pracowników SP nr 3  opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

Zatem jutro (poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.) zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe mogą się nie odbyć.

Robimy wszystko, aby EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbyły się zgodnie z harmonogramem.

Proszę o obserwowanie  informacji w mediach publicznych i naszej strony internetowej (www.sp3gryfino.pl).

 

Dyrektor Szkoły
Danuta Joanna Bus