Informacja dyrektora – poniedziałek 8 kwietnia

Szanowni Państwo!
Nie doszło do porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi skupiającymi pracowników oświaty a rządem.
Rozpoczął się strajk pracowników oświaty, w tym pracowników Szkoły Podstawowej nr 3.
Dzisiaj (poniedziałek 8 kwietnia 2019 r.) zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe nie odbędą się.
Robimy wszystko, aby EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbyły się zgodnie z harmonogramem.
Proszę o obserwowanie  informacji w mediach publicznych i naszej strony internetowej (www.sp3gryfino.pl).
Dyrektor Szkoły
Danuta Joanna Bus