Informacja dyrektora – wtorek 9 kwietnia

Szanowni Państwo!

Dni 10, 11, 12, 15,16, 17 kwietnia 2019 roku, to czas kiedy zaplanowane są egzaminy dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych (pierwsze trzy dni) i klas ósmych szkoły podstawowej (kolejne trzy dni). W tych dniach zajęcia lekcyjne nie odbędą się (informację o tym otrzymaliście Państwo we wrześniu 2018 roku).

W szkole nadal trwa akcja strajkowa pracowników oświaty i w związku z tym zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe nie odbędą się.

Proszę o obserwowanie informacji w mediach publicznych i naszej strony internetowej (http://sp3gryfino.pl) oraz poczty w dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor Szkoły
Danuta Joanna Bus