Informacja dyrektora

Szanowni Państwo,

od 8 kwietnia 2019 roku trwa akcja strajkowa pracowników oświaty. W tym czasie przeprowadziliśmy w naszej szkole egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty.
Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i do świetlicy szkolnej przez cały czas mają zapewnioną opiekę oraz wyżywienie. Z powodu strajku w naszej szkole nie odbyły się zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe łącznie przez pięć dni (8,9,24, 25,26 kwietnia).  Pozostałe dni  (10,11,12,15,16,17,18,19,22,23 kwietnia) były wolne od nauki z powodu egzaminów i ferii świątecznych.

Od  27 kwietnia 2019 roku (sobota) od godz. 6:00 akcja strajkowa pracowników oświaty zostaje zawieszona. Od 29 kwietnia 2019 roku  (poniedziałek)  zajęcia objęte ramowymi planami nauczania oraz inne zajęcia dodatkowe będą odbywały się zgodnie z planem. Jednocześnie przypominam, że 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), to dni ustawowo wolne, zaś 2 maja w szkole będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze (zgodnie z kalendarzem szkolnym), jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Szanowni Państwo,
w imieniu wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, bardzo dziękuję za wyrazy wsparcia i wyrozumiałość okazane
w czasie  trwania akcji strajkowej, a jednocześnie przepraszam za wszelkie utrudnienia, które były jej efektem.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Danuta Joanna Bus