Królewska pieczęć

Adrianna Lester, uczennica klasy 7 c, została laureatką konkursu historyczno-literackiego „W drodze”,organizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019.

Konkurs popularyzuje wiedzę o dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego. Treść prac podlegających ocenie musi być zgodna z faktami historycznymi, samodzielna i poprawna pod względem stylistycznym i językowym. Ada zainspirowana krótkim pobytem króla Stanisława Leszczyńskiego w Gryfinie w 1709 roku zaprezentowała swoje umiejętności literackie i zacięcie historyczne. Jej opowiadanie pt. „Królewska pieczęć” zdobyło uznanie w oczach jury konkursowego. W październiku b.r. Ada odbierze nagrodę w Książnicy Pomorskiej.

Magdalena Gazdecka-Goslinowska