Nowe zasady i warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice,
Uprzejmie przypominamy, iż ubezpieczenie szkolne NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolne. Szkoła nie może występować w roli Ubezpieczającego. Każdy rodzic ma prawo ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ofertą taką dysponują np. Towarzystwa: PZU, HDI, AVIVA, GENERALI, WARTA, INTERRISK, HESTIA, AXA, COMPENSA i inne.
Jedną z dogodniejszych form dokonania ubezpieczenia dziecka – jest zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną.
Ubezpieczenie można zawrzeć poprzez zalogowanie na stronie ubezpieczyciela https://szkola.compensa.pl/ i po wprowadzeniu hasła dostępu.
Hasło dostępu: 555862
Po zalogowaniu na stronie internetowej Ubezpieczyciela – dokonują Państwo wyboru wariantu ubezpieczenia i dokonują płatności składki. Certyfikat ubezpieczenia generowany jest automatycznie i przesłany na adres e-mail.

Z poważaniem
Renata Miśkiewicz
pedagog Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Załączamy instrukcje organu prowadzącego