MŁODZI GŁOSUJĄ

Dnia 7 października (poniedziałek) odbędą się w naszej szkole wybory do dziesięcioosobowej rady samorządu uczniowskiego.
W wyborach mogą uczestniczyć uczniowie z klas od 4-8.

Tego samego dnia, w ramach akcji „Młodzi głosują”, przeprowadzimy także symulację wyborów parlamentarnych wśród uczniów klas 6-8. Nasi uczniowie będą mogli oddać swój głos na jedno ze startujących w wyborach parlamentarnych ugrupowań.

Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

-umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;

-dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów

-zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.”

Symulacja wyborów ma wyłącznie charakter edukacyjny, nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nie partii.

Wybory odbędą się między pomiędzy 8.00 a 14.40 w auli.

UDZIAŁ UCZNIÓW JEST DOBROWOLNY. Uczeń/uczennica musi posiadać legitymację szkolną.

OPIEKUNOWIE