Symbole narodowe

Z okazji zbliżającego się Święta odzyskania Niepodległości oddział 0a przez cały tydzień wykonywała zadania związane z Symbolami Narodowymi. Dzieci wykonały duże godło Polski oraz indywidualne orzełki.

Grupa poznała historię naszych symbolów narodowych oraz hymnu Polskiego. W trakcie zajęć dzieci wykonywały określone zadania mające na celu utrwalać tę wiedzę oraz rozwijać w nich poczucie przynależności do Państwa Polskiego. Działania te dodatkowo wpłynęły na rozwijanie w nich wrażliwości historycznej i społecznej oraz przygotowały dzieci do uroczystych obchodów święta 11 listopada.

Wychowawcy 0a