Służba wojskowa

W czwartek 28 listopada br. zainteresowani uczniowie klas VIII uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami zawodowymi z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji i uzyskania rzeczowych informacji na temat: jaka jest specyfika służby wojskowej oraz jaka ścieżka edukacyjno – zawodowa prowadzi do zdobycia zawodu żołnierza.

Natalia Gadowska

szkolny doradca zawodowy