Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch – Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prosimy o zapoznanie się z informacją:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/