Aukcja obrazów w naszej świetlicy

Szanowni Rodzice,
6. lutego 2020 r. w świetlicy szkolnej odbyła się aukcja obrazów wykonanych przez uczniów klas pierwszych. Zebraliśmy 1045 zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w aukcji angażując również swoich rodziców i dziadków.
Dziękujemy!!!
Janina Tomczyk
Magdalena Rujner