Grupa Ob z certyfikatem !!!

Oddział przedszkolny 0b zrealizował program poprzez uczestnictwo w zajęciach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych i kart pracy. Nauczyciele przekazali dzieciom Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” zawierającą zadania do uzupełniania w domu. Ponadto przedszkolaki wraz z swoimi rodzicami tworzyły w domu piękne projekty. Za zrealizowane zadania dzieci otrzymywały kubusiowe pieczątki. Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć placówka nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Sebastian Miesiąc

Agnieszka Pomykała