OGŁOSZENIE

SEKRETARIAT CZYNNY

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

W GODZINACH 7:30 – 15:30

PIĄTEK PRACA WEWNĘTRZNA SEKRETARIATU

SKARGI I WNIOSKI

PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDY CZWARTEK ROKU SZKOLNEGO

(POZA DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH)

W GODZINACH OD 14:00 – 16:30

W GABINECIE nr 6

PRZERWA W PRACY SEKRETARIATU

CODZIENNIE OD GODZINY 9:30 – 10:00