sp3

Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r.

Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

▶️ 1. Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP w dniach 12-13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki.

Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte.

Od 12 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

W dniach 12-13 marca 2020 r. w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki.

Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.

W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny.

▶️ 2. W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r.:

1) zawiesza się do odwołania działalność Biblioteka Publiczna w Gryfinie  i jej filii dla osób korzystających z ich usług;

2) zawiesza się do odwołania działalność Gryfiński Dom Kultury dla osób korzystających z jego usług:

– zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zawieszają działalność świetlice wiejskie,

– zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kino Gryf – zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf, będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

▶️ 3. Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie od 12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W celu zachowania szczególnych środków ostrożności, zachęcam uczestników do pozostania w domach, a potencjalnych gości placówki do powstrzymania się od odwiedzin.

▶️ 4. Centrum Wodne Laguna będzie zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

▶️ 5. Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych obiektów sportowych odwołanie zaplanowanych imprez sportowych w porozumieniu z ich organizatorami.

W związku z rekomendacją Ministra Sportu i Turystyki zalecam ograniczenie zajęć treningowych.

▶️ 6. W dniu 12 marca 2020 r. zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie gminy.

▶️ 7. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej lub drogą elektroniczną.

▶️ 8. Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn