Wiosna

Dnia 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, która jest zapowiedzią słonecznych dni i budzenia się przyrody do życia. Dzieci zapoznały się z tradycjami związanymi z powitaniem pierwszego dnia wiosny i wykonały prace plastyczne przedstawiające Panią Wiosnę.
Wychowawcy świetlicy:
M. Rujner
K. Galus
J. Tomczyk