UWAGA PILNE! INFORMACJA DYREKTORA

UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE! UWAGA! PILNE!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenie egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.poznan.pl w następujących terminach:

• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 – język polski;

• 31 marca br. (wtorek) , ok. godz. 9.00 – matematyka;

• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9.00 – języki obce nowożytne.

Przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

Próbny egzamin powinien odbyć się w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia).

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w „próbie” (przez trzy dni) proszeni są o zadeklarowanie się drogą mailową do swojego wychowawcy do 27 marca br. (piątek) do godz. 12.00.

W dniu egzaminów ok. godz. 9.00 zadeklarowani uczniowie wchodzą na stronę www.cke.gov.pl lub www.oke.poznan.pl , otwierają odpowiedni arkusz i przystępują do rozwiązywania zadań w czasie:

język polski – 120 minut

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut.

Swoje rozwiązania zadań proszę zapisać w jednej z poniższych opcji:

• w pliku w edytorze tekstów;

• na wydruku;

• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem;

• na zwykłej kartce papieru numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Każdego dnia po rozwiązaniu zadań swoje odpowiedzi:

• prześlij do swojego nauczyciela (w poniedziałek – języka polskiego, wtorek – matematyki, środa – języka obcego) drogą elektroniczną

lub

• zrób zdjęcie poszczególnych kartek rozwiązań (zadbaj o dobrą jakość zdjęcia) i prześlij mailem do nauczyciela.

Bezpośrednio po egzaminie rozwiązane zadania egzaminacyjne należy dostarczyć każdego dnia do godz. 12.00 drogą elektroniczną.

Informacja zwrotna dotycząca uzyskanych wyników ucznia z egzaminu próbnego zostanie przekazana drogą elektroniczną przez Dziennik (do 8 kwietnia br.).

Dyrektor szkoły

Danuta Joanna Bus