Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi

Dzięki stosowaniu różnych ćwiczeń, metod oraz technik zapamiętywania, dzieci mogą rozwijać koncentrację uwagi, pamięć oraz wyobraźnię.

Sekwencje

– Pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. klaśnięcie w kolana, w ręce, nad głową, pod kolanem itd.

– Głuchy telefon (zadaniem dziecka jest dokładne powtórzenie zdania, które usłyszało),

– Powtórz numer telefonu (zaczynamy od 3 cyfr, a następnie zwiększamy ilość),

– Lista zakupów: zabawę zaczynamy mówiąc „idziemy na zakupy i musimy kupić…” Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem produkty spożywcze, które są nam potrzebne, powtarzając przy tym wcześniej wymienione.

 

Memory

– Gra polega na łączeniu w pary i zapamiętaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki. (Grę można stworzyć samodzielnie za pomocą np. nakrętek z butelek, na których naklejamy po 2 pary takich samych obrazków).

Różnice

– Zadaniem dziecka jest odnalezienie różnic dzielących dwa obrazki. Można też wyszukiwać różnice w ciągach liczb, liter lub słów.

 

Podaj kolejność

– Za parawanem w rzędzie układamy kilka przedmiotów (np. piłka, książka, miś, samochód, klocki). Dziecko przygląda się tym przedmiotom i zapamiętuje ich kolejność. Następnie zasłaniamy parawan, a dziecko wymienia wszystkie przedmioty w kolejności.

 

Pytania do ilustracji

– Pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania.

 

Co się zmieniło?

– Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów (możemy użyć np. piłki, książki, kubka, ołówka, miśka). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest wskazanie, co się zmieniło.

 

Automatyczny pilot

– Dziecko z zasłoniętymi oczami ma za zadanie przejść przez swój pokój, omijając różne przeszkody, kierując się jedynie wskazówkami rodzica. Ćwiczenie oprócz kształtowania umiejętności koncentracji uwagi rozwija także orientację w przestrzeni, utrwala schemat własnego ciała i znajomość stron lewo – prawo.

 

Kreatywne bazgroły

– Zadaniem dziecka jest równoczesne rysowanie obiema rękami w lustrzanym odbiciu np. koło, kwiatek, choinka itd.

Pobierz ćwiczenie: Żołądź – oburącz

 

Polecam

Aleksandra Wojciechowska

Terapeuta pedagogiczny