szkoła SP 3 w Gryfinie

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie:

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

potwierdzenie woli