GALERIA ZAWODÓW

Drodzy Uczniowie! W galerii zawodów znajdziecie informacje o:

– Zawodach Szkolnictwa Zawodowego, to znaczy zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach,

branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych oraz w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

– Grupach Zawodów, czyli grupach zawierających podobne do siebie zawody, do których przyporządkowano

wszystkie zawody z aktualnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS).

– Kwalifikacjach Zawodowych, czyli kwalifikacjach nabywanych w ramach szkolnictwa zawodowego

umożliwiających wykonywanie określonych zawodów.

Galeria Zawodów pomoże Ci:

– dowiedzieć się, na czym polega praca w zawodzie, który Cię interesuje, lub do którego wykonywania masz

predyspozycje;

– dowiedzieć się jakie kwalifikacje musisz posiadać lub uzyskać, żeby wykonywać określony zawód;

– dokonać odpowiedniego wyboru zawodu i ścieżki kształcenia.

W celu skorzystania z Galerii Zawodów kliknij w poniższy link:

http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

Następnie wejdź w zakładkę Zawody Szkolnictwa Zawodowego, wyszukaj interesujące Cię zawody, zapoznaj się z kartami zawierającymi opisy zawodów, zdjęcia i filmy z nimi związane.

 

Polecam

Natalia Gadowska

szkolny doradca zawodowy