Potwierdzenie woli

Szanowni Państwo,

przypominam o konieczności złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 22 maja DOTYCZY RÓWNIEŻ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE SZKOŁY

(DRUK DOSTĘPNY W MIEJSCU, GDZIE UMIESZCZONO
LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I)

Z poważaniem
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Noblistów Polskich w Gryfinie
Małgorzata Augustyniak