UWAGA, ÓSMOKLASIŚCI!

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty znajdziecie w dzienniku elektronicznym – na stronie startowej – zielony pasek.

Z poważaniem
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Noblistów Polskich w Gryfinie
Małgorzata Augustyniak