Informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo,

w dniach 16-17-18 czerwca 2020 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
Te dni  dla klas I-VII  są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dla uczniów klas I-III organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie nauczania zdalnego.

Z poważaniem
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Noblistów Polskich w Gryfinie
Małgorzata Augustyniak