LIST DYREKTORA DO UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

„Bo zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą”
Wergiliusz

 

Uczennice, Uczniowie klas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID.

Przed Wami niezwykle ważny moment. We wtorek, środę i czwartek przystąpicie do pierwszego w Waszym życiu tak ważnego egzaminu. Przygotowywaliście się do niego od początku edukacji.Z całą pewnością zdobyta wiedza, nabyte umiejętności, poznane postawy przyniosą wymierne efekty.

Pamiętajcie, że warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. Wynik egzaminu nie wpłynie na Wasze oceny na świadectwie, ale jest bardzo ważny w rekrutacji do szkół, które wybraliście. Dlatego,dołóżcie wszelkich starań, aby egzamin napisać jak najlepiej. Niech w czasie wykonywania zadań towarzyszy Wam opanowanie, skupienie oraz wiara we własne umiejętności i wiedzę.

Proszę, abyście dzisiaj raz jeszcze przeczytali wytyczne dla uczniów klas VIII, które są umieszczone w dzienniku elektronicznym na stronie startowej – zielony pasek. Pamiętajcie położyć się spać o odpowiedniej porze, żeby wstać na tyle wcześnie,aby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie bez stresu do szkoły.

Przystępujecie do egzaminu w wyjątkowych warunkach, które spowodowała pandemia.

Gdyby zaistniało coś, co nie pozwoliłoby Wam na przyjście do szkoły na egzamin, proszę, aby informację o tym Wasi rodzice natychmiast przekazali do sekretariatu szkoły (91416 4711 lub 91 415 10 25), informując o przyczynie nieobecności.

Kochani, życzę Wam doskonałego zdrowia, tylko mobilizującego stresu i przysłowiowego „połamania piór”.

Powodzenia !

Danuta Joanna Bus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie