Uwaga rodzice, uczniowie klas 8

W dzienniku elektronicznym zamieszczone są informacje na temat  uzyskania dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie
Małgorzata Augustyniak