Uwaga, rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasach I

Dnia 27.08. (po południu) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I.

O szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie do dnia 21 sierpnia 2020r.

Proszę pamiętać o zabraniu maseczki, rękawiczek jednorazowych, notatnika i długopisu.

W spotkaniu może uczestniczyć jeden rodzic/opiekun prawny dziecka.

Na terenie szkoły zachowujemy odstęp 2 m. od innych osób.

Ze względów bezpieczeństwa spotkania z wychowawcami nie odbędą się w gabinetach, w których będą uczyć się Państwa dzieci.